Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
I. İlk Fransız deniz filosu XI. Louis tarafından kurulmuştur. II. Kanuni Sultan Süleyman'ın I. François'i kurtarması işgalleri askıya almıştır. III. XVI. yüzyılın başında Kanada'yı da sömürgeleştirme çalışmaları başlamıştır. Yukarıdakilerden hangileri Fransa'nın ilk sömürgecilik hareketleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
2.
Portekiz ilk defa hangi tarihte bağımsız bir ülke hâline gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1143
Soru Açıklaması
3.
Hollandalı tüccarların Doğu’ya ilk seferi hangi yüzyılda gerçekleşmiştir? 
Doğru Cevap: "A" 16. yüzyılın sonunda 
Soru Açıklaması
4.
Afrika’da Batı sömürgeciliği aşağıdaki ülkelerden hangisi ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
5.
İngiltere ilk denizaşırı kolonisine Newfoundland kıyılarına ulaşarak sahip olmuştur. Newfoundland denen yer bugün hangi ülke sınırları içerisindedir?
Doğru Cevap: "E" Kanada
Soru Açıklaması
6.
Modern manâda ilk sömürgeciliği geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Portekiz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa donanmalarının Batı Hint Okyanusu'nda sömürgecilik faaliyetlerini başlattığı adalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Moritus
Soru Açıklaması
8.
Sömürgeciliğin son merhalesinde başlayan ve Afrika kıtası tarihsel köklerinden koparılarak bu köklere dayanan Afrika medeniyetinin yerine Batı medeniyeti yerleştirilmeye çalışıldığı süreç aşağıdakilerden hangi sömürgeciliği ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kültür sömürgeciliği
Soru Açıklaması
9.
Hollanda'nın 1816'dan sonra Hollanda otoritesini yerleştirmek için yapılan askeri seferler ve Cava savaşının getirdiği yükü hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu ''kültür sistemi''nin temel amacı nedir ?
Doğru Cevap: "C" Ekonomide yeni bir sömürge siyaseti benimsemek
Soru Açıklaması
10.
Kastilya ve Aragon krallıkları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" İspanya
Soru Açıklaması
11.
Başbakan Jules Ferry kimin öğrencisidir?
Doğru Cevap: "D" Auguste Comte
Soru Açıklaması
12.
 • Afrika’daki sömürgeciliğin geçmişi Haçlı Seferleri’ne kadar uzanmaktadır
 • Dinî kaygılarla başlatılan ilk sömürgecilik faaliyetinin yerini za­manla ticaret maksadıyla yapılanlar almıştır
 • İspanyollar Kuzey Afrika’yı istila etmekle meşgulken Portekizliler, okyanuslara açılmıştır
 •  Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  13.
  Fransa bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Nouvelle Orléans’ı ne zaman sömürgeleştirdi?
  Doğru Cevap: "B" 1718
  Soru Açıklaması
  14.
  Portekiz tekelini kırmak için stratejik öneme sahip olan Habeşistan'ı Osmanlı topraklarına katıp, Habeş Beylerbeyliği'ni tesis eden ve buraya beylerbeyi olarak atanan Osmanlı komutanı kimdir ?
  Doğru Cevap: "A" Özdemir Paşa
  Soru Açıklaması
  15.
  Cezayirli Müslümanlara oy verme hakkı ilk defa ne zaman verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" 1936
  Soru Açıklaması
  16.
  Hollandalılar, hangi antlaşma ile Yeni Hollanda kolonisini İngilizlere bıraktılar?
  Doğru Cevap: "E" Breda Antlaşması
  Soru Açıklaması
  17.
  Hollandalı tüccarların Doğu’ya ilk seferi 1594 yılında gerçekleşti. Bu sefer, Amsterdamlı 9 zengin tüccar tarafından kurulan “Uzak Ülkeler Şirketi” adına yapılmıştı. Toplam 4 gemiden ve 249 mürettebattan oluşan bu ilk Hollandalı ticaret kafilesi aşağıdaki hangi bölge ve ülkeye ulaşmıştır? 
  Doğru Cevap: "B" Ümit Burnu üzerinden Doğu Hint Adalarına
  Soru Açıklaması
  18.
  Hangisi III. Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan Fransız sömürgeleri arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Senegal
  Soru Açıklaması
  19.
  Gucerât Devleti Diû valisi Melik Ayaz, Hint Okyanusu’ndaki Portekiz tehdidine karşı hangi devletten yardım istemiştir?
  Doğru Cevap: "C" Osmanlı
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Fransız Batı Afrika sömürgelerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" Kongo
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.