Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
1626 ve 1627 yıllarında Brezilya kıyılarına yaptığı seferler neticesinde yeni koloniler oluşturmaya çalışan Hollandalı denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Piet Pieterszoon Hein
Soru Açıklaması
2.
Afrika’daki sömürgecilik yarışında en aktif rolü üstlenen ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
3.
- Eski bir Hollanda kolonisi olan bugünkü ABD’deki New York şehri ve civarındaki birçok yer adı, Güney Afrika’daki Johannesburg, Kaapstad, Vereniging, Bloemfontain gibi şehir adları ile Surinam ve Hollanda Antilleri’ndeki yer adlarının çoğu Hollanda menşeilidir. - Surinam’da ise Hollandaca resmi dildir ve ülke nüfusunun yaklaşık % 58’i ana dili olarak hâlâ Hollandaca konuşmaktadır.  - Hollanda Krallığı’na bağlılığını sürdüren Antil Adaları’nda da resmi dil Hollandaca olup, İngilizce de yaygın olarak konuşulmaktadır. Yukarıdaki maddelere göre aşağıdakilerden hangisi Hollanda'nın geçmişte kontrolü altında bulunan sömürgelerdeki faaliyetleri için söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Hollandalılar, geçmişte koloni kurdukları topraklarda kendi dillerini hakim kılmışlar ve böylelikle dillerinin kullanımı halen o topraklarda devam etmektedir.
Soru Açıklaması
4.
Fransızların deniz aşırı açılmala­rı ilk deniz filosunun kim tarafından kurulmasıyla başlar?
Doğru Cevap: "A" XI.Louis
Soru Açıklaması
5.
Kültür sistemi sömürge politikasından sonra 20.yy'ın başında çıkan diğer sömürge politikasının adı nedir ?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki politika
Soru Açıklaması
6.
 • Mısır siyaseti
 • Cezayir’i işgali
 • İngiltere'yle savaşması
 • Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri Fransa'yı modern milletler arasında Afrika sömürgeciliği planını şekillendiren ilk ülke yapmıştır? 
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  7.
  Modern manâda ilk sömürgeciliği geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Portekiz
  Soru Açıklaması
  8.
  Hollanda'nın Amerika'daki kolonilerinden biri olan Surinam'a dışarıdan Çinli, Cavalı, Hindistanlı hatta çoğunluğu müslüman olan göçmenlerin alınması Surinam kolonisinin hangi yapıda çeşitlenmesi etkisinde olmuştur ?
  Doğru Cevap: "C" Demografik-Dini
  Soru Açıklaması
  9.
  Yedi Yıl Savaşı esnasında kaybettiği sömürgelerini 1830’dan itibaren tekrar elde etmeye çalışan Fransa mezkur tarihte Cezayir'e kaç askerle çıkarma yapmıştır?
  Doğru Cevap: "A" 37000
  Soru Açıklaması
  10.
  New Amsterdam bugün Amerika sınırları içerisinde bulunan hangi şehrin eski adıdır? 
  Doğru Cevap: "E" New York
  Soru Açıklaması
  11.
  Hollandalıların 1625 yılında kürk ticareti yapmak üzere gittiği ve New Amsterdam adıyla Amerika kıtasında kurduğu kent aşağıdaki bölgelerden hangisi üzerinde kurulmuştur? 
  Doğru Cevap: "B" Kuzey Amerika'daki Hudson Nehri’nin ağzında
  Soru Açıklaması
  12.
  I. 1830’da Cezayir’in Fransa tarafından işgali sömürgecilik sistemine yeni bir boyut getirdi. II. Cezayir'deki uygulamalar yeryüzünün diğer taraflarındakiler için de yaygınlaştırılıyordu. III. Sadece ticarî maksatla sınırlandırılmayıp idarî yapılar da kurulmaya başlandı. IV. Idari yapılar sömürgelerin daha uzun ömürlü olmaları sağlandı.  Fransız sömürgeciliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  13.
  Modern manâda ilk sömürgeciliği geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir ?
  Doğru Cevap: "A" Portekiz
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi 1800’lü yılların ilk çeyreğine kadar yaklaşık iki asırdır Hollanda’nın elinde bulunan ve sömürge ticaretinin hâkimiyeti için önemli bir nokta olan Cape Koloni’yi ele geçiren ülkedir?
  Doğru Cevap: "B" İngiltere
  Soru Açıklaması
  15.
  Ekonomik boyunduruk altında olan üçüncü dünya ülkeleri’nin, İngiltere ve Fransa’nın nüfuzuna maruz kalmaya devam ettikleri sırada aşağıdaki hangi neden eski sömürge imparatorluklarının zayıflamasına neden olmuştur?
  Doğru Cevap: "C" II. Dünya Savaşı
  Soru Açıklaması
  16.
  Birleşik Doğu Hindistan Şirketi, Cavalılara karşı direnebilmek için hangi göçmenlerden faydalanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Çinli, Malaylı, Makassarlı ve Balili
  Soru Açıklaması
  17.
  Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından idare edilen sömürge toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Cezayir
  Soru Açıklaması
  18.
  Prens Henry ile ilgili aşağıdaki bilgileden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" Portekizlerin deniz aşırı seferlerinin ilk olarak başlamasına neden olmuştur.
  Soru Açıklaması
  19.
  “Baharat Adaları” tabiri, hangi adalar için kullanılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Maluku Adaları
  Soru Açıklaması
  20.
  Portekizlilerin Afrika’daki en önemli ticari^ faaliyeti olan köle ticareti, yasaklandığı XIX. yüzyıl ortalarına kadar asırlarca hangi ada üzerinden yapıldı?
  Doğru Cevap: "E" Mozambik Adası
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.