Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Misyonerlik faaliyetleri, İngiltere gibi sömürgeci bir anlayışa sahip ülkelere aşağıdakilerden hangisini iddia ederek sömürgecilik faaliyetlerinin yayılmasını sağlamıştır? 
Doğru Cevap: "C" Misyonerlerin “karanlıktan kurtarmak” ve “medeniyet götürmek” iddiası ile o ülkenin sömürülmesine yol açması
Soru Açıklaması
2.
Dominyon statüsü verilen ülkelerin bağımsızlıkları kaç yılında kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1931
Soru Açıklaması
3.
26 Nisan 1859 tarihinde başlayan Avusturya-İtalya savaşını Avusturya kaybetmiştir ve barış istemiştir. Bu gelişmenin sonucunda taraflar arasında hangi antlaşma imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Zürih Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması politikasının devam etmesi için hangi savaşta Osmanlı ile beraber Ruslara karşı savaşmıştır ?
Doğru Cevap: "A" Kırım Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Japonya'nın Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmemesinin temel nedenidir?
Doğru Cevap: "B" Zengin bir ülke olmaması
Soru Açıklaması
6.
Avrupa sömürgeciliğinin gerçek anlamda Afrika kıtasında yerleşmesini geciktiren unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti'nin Afrika kıtasındaki güçlü varlığı
Soru Açıklaması
7.
Hangi Osmanlı denizci Portekizlileri Cidde'den çıkartmıştır?
Doğru Cevap: "D" Selman Reis
Soru Açıklaması
8.
I. Belçikalıların nüfus bakımından Hollandalılardan fazla olması II. Belçika ve Hollanda arasında coğrafi özelliklerden kaynaklı doğal sınırların olması III. Hollandalıların Protestan, Belçikalıların Katolik olması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Belçika'nın Hollanda'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin sebepleri arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
9.
Liberal fikirlere dayanan "demokratik ve özgür milletler düşüncesi" aşağıda verilen Amerikan Başkanlarından hangisinin prensipleriyle örtüşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Woodrow Wilson
Soru Açıklaması
10.
İspanya ile Portekiz arasında varılan Tordesillas Antlaşması kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1494
Soru Açıklaması
11.
İngiliz İmparatorluğu'ndan ayrılan son topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hong Kong
Soru Açıklaması
12.
Otuzyıl Savaşları sonucunda yapılan ve Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuna zemin hazırlayan Westfalya (Westphalia) Antlaşması kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1648
Soru Açıklaması
13.
Hollanda hangi antlaşmayla Belçika'nın bağımsızlığını tanıdı?
Doğru Cevap: "D" Londra Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Pedri Savaşları Pedrililer ile birlikte aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hollanda
Soru Açıklaması
15.
1941 yılı içerisinde Japonların Pearl Harbor’a düzenlediği intihar saldırıları sonucunda Amerika süreci nasıl sonlandırmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Amerika 1943’te Japonya’ya atom bombası atmıştır
Soru Açıklaması
16.
Hangi antlaşma ile Cape Town kolonisi ve Hollanda Batı Hindistan kolonileri tekrar Hollanda’ya verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Amiens Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
I. Fransız Rene Caille, Batı Afrika yolculuğu yapıp geri dönebilen ilk seyyahlar arasında yer alır. II. Afrika kıtasında yolculuk yapmak isteyen seyyahlar, Osmanlı Devleti'nden bir 'buyrultu' almak zorundalardı. III. Avrupalı seyyahlar genelde kendilerini Müslüman gibi gösterip Afrika kıtasına yolculuk ederlerdi. Yukarıdakilerden hangileri 19. yüzyılda Afrika kıtasındaki yolculuklarla ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
ABD merkezli sömürgeci politikaların ve yayılmacılığın ilk uygulamaya konulduğu yer aşağıdaki coğrafyalardan hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Latin Amerika
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın sömürgelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Somali
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrası kontrolünü Avustralya'ya bıraktığı bölgelerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni Gine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.