Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Final Sınavı 3
1.
Fransa'nın Afrika'daki sömüürgecilik faaliyetleri ne zaman başladı?
Doğru Cevap: "C" Haçlı Seferleri ile
Soru Açıklaması
2.
I. Eritre II. Tunus III. Mısır IV. Trablusgarp V. Somali Yukarıda verilenlerden hangileri İtalya'nın sömürgelerindendir?
Doğru Cevap: "D" I-IV-V
Soru Açıklaması
3.
1914 yılından önce Belçika'nın sömürgeleştirebildiği tek Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kongo
Soru Açıklaması
4.
İtalya birliğinin kurulmasına öncü olan II. Emmanuel hangi ülkenin kralıdır?
Doğru Cevap: "A" Piomente
Soru Açıklaması
5.
1640 yılında bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte, 1641-1651 yılları arasında Hollanda ile savaşarak Brezilya'daki işçi ve köle ayaklanmaları neticesinde Hollanda Brezilya'sının kaybedilmesine sebep olan ülke hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Portekiz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.