Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)
Deneme Final Sınavı 4
1.
Dünya Savaşı sonrası “demokratik ve özgür milletler düşüncesi” kendisine geniş bir taraftar kitlesi buldu. Liberal fikirlere dayanan bu düşünceler, Amerikan Başkanı Wilson’un prensipleriyle somut bir anlam kazandı. Wilson'un kaç prensibi vardı?
Doğru Cevap: "E" 14
Soru Açıklaması
2.
Afrika kıtasının iç kesimlerinin kim tarafından yapıldı ?
Doğru Cevap: "B" David Livingstone
Soru Açıklaması
3.
Yediyıl Savaşları’nda Fransa, Avusturya ve Rusya’nın ortak ordularını püskürtmeyi başaran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Prusya
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere' nin I. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan direnişlere karşılık sınırlı özerk yönetim uygulamasına ilk önce aşağıdaki ülkelerden hangisi ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Kanada
Soru Açıklaması
5.
1800'lerin sonuna gelindiğinde İngiltere nüfusu toplam ne kadara ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "C" 400 milyon
Soru Açıklaması
6.
İngiltere Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (bugünkü Avrupa Birliği) kaç tarihinde girmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1973   
Soru Açıklaması
7.
1941 yılı içerisinde Japonların Pearl Harbor’a düzenlediği intihar saldırıları sonucunda Amerika süreci nasıl sonlandırmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Amerika 1943’te Japonya’ya atom bombası atmıştır
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki varlığı nerede başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Cezayir
Soru Açıklaması
9.
Hangi antlaşma ile Afrika kıtasının sömürgeci güçler tarafından paylaşım ilkeleri belirlendi?
Doğru Cevap: "C" Kongo Senedi
Soru Açıklaması
10.
Almanya İmparatorluğu kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1871
Soru Açıklaması
11.
 • Roosevelt
 • Wilson
 • Hoover Yukarıdaki Amerikan başkanlarından hangisinin döneminde sürdürülen kuşatıcı politikaların temel hedefini kıtanın dış müdahalelerden arındırılmasına yönelik çabalar teşkil etti?
 • Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  12.
  I. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere sömürgelerini kaybederek dağılma sürecine girdi. II. Londra’daki India Office Library and Records 1801 yılında Doğu Hindistan Şirketi tarafından kurulmuştur.  III. Kıbrıs Adası 1878’de “kira” adı altında İngitere tarafından ele geçirilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" II. ve III.
  Soru Açıklaması
  13.
  Alman ulusal birliğine zaman  resmen kuruldu?
  Doğru Cevap: "B" 1871
  Soru Açıklaması
  14.
  Afrika'da ilk bağımsız olan İngiliz sömürgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Gana
  Soru Açıklaması
  15.
  İngiltere Avrupa Ekonomik Topluluğu'na kaç yılında girmiştir?
  Doğru Cevap: "B" 1973
  Soru Açıklaması
  16.
  Yürüttüğü askerî ve diplomatik faaliyetlerle Alman ulusal birliğinin kurulmasında birinci derecede etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Otto von Bismarck
  Soru Açıklaması
  17.
  Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı hangi yıl başlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" 1516
  Soru Açıklaması
  18.
  Fransız sömürgelerinin dağılma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Doğru Cevap: "E" 1944’te verilen yeni haklar Cezayirlilerin bağımsızlık mücadelesinin önünü kesti ve iç karışıklılar sona erdi.
  Soru Açıklaması
  19.
  Rusya’nın Osmanlı boğazlarına tek başına hâkim olması amacıyla başlattığı ve İngiltere ile yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Kırım Savaşı
  Soru Açıklaması
  20.
  ABD’nin takip ettiği diğer bir yöntem ise bazı devletleri çeşitli uluslararası örgütler etrafında toplamak oldu. Aşağıdakilerden hangisi Bu örgütlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Balkan Antantı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.