Tarih Metodu
Deneme Ara Sınavı 5
1.
 • Annemarie von Gabain - Einführung in die Zentralasienkunde
 • W. Barthold - Turks
 • İbrahim Kafesoğlu - Türkler
 • Kaşgarlı Mahmûd - Dîvânu Lugati’t-Türk
 • Yukarıdaki eserlerden hangileri Orta Asya Türk tarihinini konu alan giriş niteliğindeki çalışmalardandır?
  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  2.
  1453’ten 1789 yılındaki Fransız ihtilaline kadar olan devre verilen ad aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Yeniçağ
  Soru Açıklaması
  3.
  I.Sikkeyi inceleyen nümizmatın çalışma alanı mal-para ilişkiler II.Sikke basma hakkı ve tekniği III.Para ayarı IV.Sikkelerin ikonografik açıdan incelenmesi Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak hangi bilim dalına ulaşılır?
  Doğru Cevap: "A" Nümismatik
  Soru Açıklaması
  4.
  “İsteğim, insan zihninin tarihini yazmaktır” diyen ve birçok tarihçi tarafından modern tarih yazımının öncülüğünü yaptığı kabul edilen tarihçi kimdir?
  Doğru Cevap: "D" Voltaire
  Soru Açıklaması
  5.
  Ünlü Alman filozof Hegel’in idealist felsefe geleneğinden etkilenerek bu felsefeyi materyalist bir tarih felsefesine dönüştüren filozof aşağıdakilerden hangisidir.
  Doğru Cevap: "C" Karl Marx
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm temel varsayımıdır?
  Doğru Cevap: "A" Toplumsal yaşamın doğal yaşama benzer bir nesnel gerçekliği olduğu yönünde temel bir varsayımadayanır.
  Soru Açıklaması
  7.
  Tarihe bilimsel yaklaşım ilk kez aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi zamanında başlanmış denilebilir?
  Doğru Cevap: "C" Hellen
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdaki kişilerden hangisi,"tarihi,zaman içinde insanların ilmi” olarak açıklayan Fransız Annales Okulu kurucularından biridir?
  Doğru Cevap: "A" Marc Bloch
  Soru Açıklaması
  9.
  Sikkeyi kim icat etmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Lidyalılar
  Soru Açıklaması
  10.
  Polis nedir?
  Doğru Cevap: "A" Antik Yunan'da kent devletlerine verilen isim
  Soru Açıklaması
  11.
  ..................., kişiler tarafından kendi etrafındaki siyasi, sosyal olayları anlatmak için kaleme aldığı anı türünden eserlerdir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  Doğru Cevap: "B" Hatıratlar
  Soru Açıklaması
  12.
  Boğazköy arşivi kime aittir?
  Doğru Cevap: "D" Hititler
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi elçilerin başka ülkelere yaptıkları seyahatlerini anlattıkları eserlere denir?
  Doğru Cevap: "D" Sefaretnâme
  Soru Açıklaması
  14.
  I. Duvar yazısı II. Dipinti III. Graffiti Hangileri ya da hangisi bir ilk çağ yapısının duvarında bulunabilir?
  Doğru Cevap: "D" I,II,III
  Soru Açıklaması
  15.
  Tarihin tanımı yapılırken sık sık tarihçinin görevlerine de vurgu yapılır. Buna göre Tarihçinintemel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Olayları mümkün olduğunca gerçeğine uygun olarak yansıtmalıdır.
  Soru Açıklaması
  16.
  Ortaçağ tarihiyle ilgili yazma eserler ve yazma kataloglarının tespit edilebileceği başlıca çalışmalar için aşağıdaki dillerden hangisine müracaat etmek diğerlerine göre faydalı olmaz?
  Doğru Cevap: "B" Japonca
  Soru Açıklaması
  17.
  Bütün eğitim programlarında tarih dersinin olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Tarihin, öğrenmenin ve diğer bilimsel disiplinlerin temelini hazırlaması
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı padişahlarından, Yavuz Sultan Selim’i anlatan Selimnâmeler ve Kanuni’yi anlatan Süleymannâmmeler gibi örnekler hangi tarih türünün örneklerindendir?
  Doğru Cevap: "A" Öğretici tarih
  Soru Açıklaması
  19.
  Helenler’in tarih anlayışlarında da önemli değişikliğe neden olan felsefe geleneği hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Stoa
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan değildir?
  Doğru Cevap: "B" İkincil Kaynaklar
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.