Tarihi Coğrafya
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğada var olan ve insan tarafından değiştirilmemiş fakat insanın yaşamasını doğrudan etkileyen varlıkları inceleyen, coğrafyanın alt dallarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Fiziki coğrafya
Soru Açıklaması
2.
İlk harita yapımcısı ve matematiki coğrafyanın kurucusu aşağıdaki isimlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Miletli Anaksimander
Soru Açıklaması
3.
Kitabında “dünyanın-yeryüzünün tasviri anlamında -coğrafya- sözcüğünü başlık olarak kullanan ilk kişi”, yani coğrafyanın isim babası aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Eratosthenes
Soru Açıklaması
4.
I. Dağlar II. Anıtlar III. Akarsular IV. Kültür V. Surlar Yukarıdakilerden hangileri şehir planının ortaya çıkmasında etkili olan maddi unsurlardandır? 
Doğru Cevap: "C" I, II, III, V
Soru Açıklaması
5.
Maddede bulunan enerjinin açığa çıkartılarak yapılan tarihlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Termolüminesans
Soru Açıklaması
6.
Tarihi CBS aşağıdakilerden hangisinin açılımıdır? 
Doğru Cevap: "A" Tarihi Coğrafi Bilgi Sistemleri
Soru Açıklaması
7.
"Vahşilik’ kavramı o alanda yüzyıllardır yaşayan avcı-toplayıcı bir kabile için hiçbir şey ifade etmezken, şehirde yaşayan bir insan için korkunç şeyler çağrıştırır" görüşü, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Bowler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.