Tarihi Coğrafya
Deneme Final Sınavı 3
1.
Karbon-14’ün yarılanma ömrü yaklaşık kaç yıldır?
Doğru Cevap: "A" 5730 yıl
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sadece Türkiye’ye özgü coğrafya sorunlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Coğrafya metotları ve teorileri hakkında çeviri eksikliği
Soru Açıklaması
3.
Massey'in mekanda yer alan nesneleri üretim süreçleri içinde yorumladığı ve mekan ile toplum ya da kültür kavramları arasında ilişki kurduğu eseri hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emeğin Mekansal Dağılımı
Soru Açıklaması
4.
Hangisi yüzey araştırması ve arkeolojik malzeme toplanan belli başlı alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Deniz altları
Soru Açıklaması
5.
Kararsız bir atom çekirdeğinin kendiliğinden farklı bir elementin atom çekirdeğine dönüşme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Radyoaktif bozunma
Soru Açıklaması
6.
Ülke arşivlerinin araştırmacılara açılabilmesi için belli önlemler alınmış, tarihi manada geçmişin oluşması için bu anlamda farklılık göstermekle birlikte bir süre belirlenmiştir. Bu resmi süre ülkemizde kaç yıldır?
Doğru Cevap: "D" 50 yıl
Soru Açıklaması
7.
I. Stratigrafi/tabakalanma II. Seriation/seri-silsile oluşturma III. Typology/tipoloji IV. Synchronism/eşzamanlılık Yukarıdakilerden hangisi/hangileri göreli tarihlendirme yöntemleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
8.
Birçok göl çökellerinde yatay düzlemde üst üste sıralanmış farklı özellikler gösteren tabakaların sayılarak, zaman aralıklarının belirlenebildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Varv
Soru Açıklaması
9.
Lefebvre’nin üçlü mekan diyalektiğini oluşturan terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tasarlanan – algılanan – yaşanan
Soru Açıklaması
10.
 • Mağara Resimleri
 • Harita
 • Gravür
 • Minyatür
 • Toponimi
 • Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafya çalışmalarında kullanılabilecek görsel malzemelerdendir?
  Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi maddede biriken enerjinin ışıma ile ortaya çıkarılması için kullanılanyöntemlerden birisidir?
  Doğru Cevap: "E" Optik Uyarımlı Lüminesans
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Büyük İngiliz jeolog W. Smith, 1915 yılında basılan klasik eserinde, Biritanya adaları haritasında stratigrafinin iki temel prensibini formüle etmiştir. II. “Süperpozisyon” denilen kanuna göre, kayaçların altta yer alan tabakaları, üstteki tabakalardan daha sonra oluşmuştur (tektonik aktiviteyle tersi kanıtlanmadığı sürece) III. Her kayaç yatağı, karakteristik bir fosil topluluğu içerir. Stratigrafi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi bir “coğrafi teknik” değildir?
  Doğru Cevap: "A" Jeoloji                          
  Soru Açıklaması
  14.
  Mekan üzerindeki yoğunluğa dikkat çeken ve toplumdaki işbölümünün mekan odaklı iki tip topluma- mekanik ve organik dayanışmalı toplum- ayrımına yol açtığını savunan felsefeci kimdir?
  Doğru Cevap: "B" Durkheim
  Soru Açıklaması
  15.
  Osmanlı döneminde “coğrafya” sözcüğünün dilimize girmesini sağlayan ve Batlamyus’un “Geographike Hyphegesis” isimli eserini Arapça’ya çevirtip yeni bir dünya haritası çizilmesini isteyen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Fatih Sultan Mehmet
  Soru Açıklaması
  16.
  Geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının kültürel ve toplumsal düzenlerini, maddi kalıntılara dayanarak araştıran, belgeleyen ve gelişim sürecini inceleyerek yorumlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Arkeoloji
  Soru Açıklaması
  17.
  İnsan-çevre ilişkisinin ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Mağara duvarlarındaki resimler
  Soru Açıklaması
  18.
  Peygamberlerden başlayarak Selçuklu, Osmanlı ve Karamanlılar’ın tarihlerine ait önemli olayların yer aldığı kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Takvimler ve Yıllıklar
  Soru Açıklaması
  19.
  Koleksiyon nesnelerinin yazılı ve görsel yöntemlerle kayda geçirilmesi, belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve bu malzemenin dökümünü oluşturan envanterin hazırlanması sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" belgeleme
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi coğrafya disiplini için temel nitelikte olan kavramlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Nedensellik
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.