Türk Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kültür tarihinde, kültür incelemeleri, toplum, siyaset, ekonomi, felsefe yani düşünceler, toplumsal iletişim ve sanatın alanlarını içermektedir.
Soru Açıklaması
2.
Kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kültürel değişimleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültürel Antropoloji
Soru Açıklaması
3.
Gotik sanat hangi özelliği ile Romanesk sanattan farklılaşır?  
Doğru Cevap: "A" Anıtsal, devasa, yüksek yapılı mimari anlayışı  
Soru Açıklaması
4.
Hangisi Leonardo da Vinci’nin eseri değildir?  
Doğru Cevap: "C" Davut Heykeli  
Soru Açıklaması
5.
Bir kültür-uygarlığın oluşabilmesi için ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Kültürün yayılmasında ve etkileşiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "B" Dil  
Soru Açıklaması
7.
Hıristiyan dogmatik düşüncenin temelinde hangi düşünür yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Aziz Augustinos
Soru Açıklaması
8.
 • yüzyıla kadar Avrupa’nın başlıca dinsel ve kültürel merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
 •  
  Doğru Cevap: "B" Northumbria  
  Soru Açıklaması
  9.
  I. Her konuya vakıf olmaII. Güzel sanatların her alanında uygulama yapma becerisiIII. Bilgisini sanatına katmayı becermeIV. Tüm bilgi ve becerisini ürettiği nesnede bütünleştirmeYukarı verilenlerden hangileri Rönesans dönemi sanatçılarının özellikleri arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel tarih konusu değildir?  
  Doğru Cevap: "E" Dünya sağlık sorunları
  Soru Açıklaması
  11.
  Bir topluluğun ya da bireyin kendi kültürünün değerlerini yüce ve tek kabul ederek farklı kültürleri kendi değer sistemiyle yargılaması nasıl adlandırılmaktadır?  
  Doğru Cevap: "B" Etnosentrizm  
  Soru Açıklaması
  12.
  I. İtalya’da Rönesans’ın yaşandığı ilke kent, Napoli’dir.II. Leonardo da Vinci bu dönemde yaşamıştır.III. Doğanın ve insanın detayları desenle işlenmiştir.Rönesans dönemi İtalya için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" II – III
  Soru Açıklaması
  13.
  Feodal düzende, toplumsal piramidin entepesinde kim vardır?  
  Doğru Cevap: "B" Kral  
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyıl İtalya'sında güçlü bir ailedir?
  Doğru Cevap: "A" Medici
  Soru Açıklaması
  15.
  Başka kültürleri ötekileştirme ve zaman zaman aşağılama, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  
  Doğru Cevap: "C" Zenofobi  
  Soru Açıklaması
  16.
  Venüs’ün Doğuşu (1480) adlı eser kime aittir?
  Doğru Cevap: "B" Boticelli
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans resminde çizgisel perspektifi kullanan öncü ressam olarak kabul edilir?  
  Doğru Cevap: "A" Masaccio  
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, Ortaçağın durağanlığına karşı Klasik üslubu benimseyen Rönesans sanatçılarının temelde karşı çıktığı felsefi yaklaşımı açıklamaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Skolastik Felsefe
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtasının keşfini izleyen süreçte ilk defa Avrupa’ya giren ürünlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Arpa
  Soru Açıklaması
  20.
  Göçlerle Avrupa’ya gelerek yerleşen pagan kavimler aşağıdakilerden hangisinin ortak paydasında birleşmişlerdir?
  Doğru Cevap: "A" Hıristiyanlık inancı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.