Türk Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Avrupa’nın güç dengelerinin değişmesiyle ortaya çıkan yeni kapitalist anlayışın etkileri yeni iş kolları, işçi kesimi, çalışma koşulları ve ticarette görülür. Bu dönemde doğan ticari sınıfa ne ad verilmiştir?  
Doğru Cevap: "D" Burjuvazi  
Soru Açıklaması
2.
Peter Burke'ye göre kültür tarihi kavramı başlangıçta ne anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Yüksek kültür
Soru Açıklaması
3.
İnsanın sadece pozitivist değerlerle ele alınamayacağını, insanın dışarıdan görülmeyen ve saklı duygu ve düşüncelerinin de olduğunu ileri sürmesiyle psikanaliz gibi yepyeni bir bilimin temellerini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sigmund Freud
Soru Açıklaması
4.
Halk edebiyatı çizgisinde Tasavvufi - Tekke Halk Edebiyatı içinde sınıflandırılan tasavvufu iyi bilen (mutasavvıf), dünyayı reddetme yerine onu imar etme anlayışıyla çalışmaya teşvik eden, imece hayatı savunan, İslamiyet’in öğretilerini günlük hayata uygulanmasını sağlayan nasihatleriyle ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Hacı Bayram Veli
Soru Açıklaması
5.
Zenofobi nedir?
Doğru Cevap: "A" Yabancı korkusu
Soru Açıklaması
6.
Bir süre Cumhuriyetle, daha sonra Medici ailesinin bireyleri tarafından yönetilen, 15. yüzyılda İtalya’da ticaretin de etkisiyle gelişen kent devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Floransa
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İlahi Komedya eseri için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Varoluşun insana ait olduğunun anlatıldığı metinde, Cennet yeryüzüdür.
Soru Açıklaması
8.
Etnosentrizm nedir?
Doğru Cevap: "B" Farklı kültürleri kendi değer sistemiyle yargılaması
Soru Açıklaması
9.
 • yüzyıl sonlarına kadar Avrupa’nın başlıca dinsel ve kültürel merkezi olan Northumbria manastırları hangi bölgede yer alırlar?
 •  
  Doğru Cevap: "D" İngiltere’nin kuzeyi ve İskoçya’nın bir bölümü  
  Soru Açıklaması
  10.
  Bilimsel araştırmalara göre, kültür- uygarlığın oluşması için, aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ön koşullar arasında yer alır? I-Bir kentin varlığı II-Belli bir iş emek ve çabanın gerçekleştirilmesi III-Bir yönetim sisteminin oluşturulması
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa kültürünü besleyen kaynaklar arasında değildir?  
  Doğru Cevap: "B" Slav halkları  
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’dan geçen, egemen kültürlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Haçlı Kültürü
  Soru Açıklaması
  13.
  Hangisi Rönesans dönemine ait bilimsel bir devrimdir?  
  Doğru Cevap: "B" Kopernik’in teorisi  
  Soru Açıklaması
  14.
  Döneminde, sarayda edebiyat ve düşünce alanının gelişmeye başlamasıyla klasik dönem Osmanlı kültürünün oluşmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" II. Murat
  Soru Açıklaması
  15.
  16.yüzyıl sanatının öncüleri olan ve Rönesans sanatını ve idealini doruk noktasına taşıyan sanatçılar kimlerdir?  
  Doğru Cevap: "A" Leonardo da Vinci ve Michelangelo Buonarroti  
  Soru Açıklaması
  16.
  Tarih öncesi çağların ilki kabul edilen, günümüzden yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce ve iki yüz bin yılı kapsayan döneme ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Paleolitik çağ
  Soru Açıklaması
  17.
  Bir topluluğun ya da bireyin kendi kültürünün değerlerini yüce ve tek kabul ederek farklı kültürleri kendi değer sistemiyle yargılaması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  Doğru Cevap: "C" Etnosentrizm (etnik merkezcilik)
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdaki kavramlardan hangisi “ticari sistem” ya da “sınırlayıcı sistem” olarak literatüre geçmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Merkantilizm
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Vikingler için kullanılan ifadelerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Yazılı gelenekleri vardır.
  Soru Açıklaması
  20.
  Avrupa tarihinde 5. ve 15. yüzyıllar arasını kapsayan Ortaçağı aşağıdaki hangi tarihi gelişmelerle tanımlamak mümkündür?  
  Doğru Cevap: "A" Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ile İstanbul’un fethi arasında geçen süre  
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.