Türk Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Matbaanın doğuşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İlk basılan metinler bilimsel yazılardır.
Soru Açıklaması
2.
Kültürel etkileşimi etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E" Göç
Soru Açıklaması
3.
I. Yerel Kelt sanatı ile hayvan üslubu Hıristiyanlara özgü bir bağlamda birleşerek sentez oluşturmuştur.II. Figürlü bir tasvir anlayışına sahiptir.III. El yazması inciller üretmişlerdir.IV. Stilize hayvan tasvirleri ile karmaşık geometrik tasarımlar kullanmışlardır.Yukarıdakilerden hangileri manastırların getirdiği yeniliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" Hepsi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Küresel göçler zamanla azalmaktadır.
Soru Açıklaması
5.
Kültürün gelişimini etnolojik, dilbilimsel, sosyolojik, psikolojik ve psikanaliz yöntemleriyle ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "D" Kültürel Antropoloji
Soru Açıklaması
6.
'Papalık ilk Haçlı Seferine katılanlara savaş meydanında ölürlerse affedilmeyen günahların cezasının bağışlanması sözü verir' bu durum orta çağ Avrupasında hangi terimle ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Endüljans
Soru Açıklaması
7.
Batı aşağıdaki hangi İslâm düşünürünün yorumuyla Aristoteles’i keşfeder?
Doğru Cevap: "D" İbn-i Sina
Soru Açıklaması
8.
Gotik stilin özelliklerinin belirdiği ilk yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" St. Denis Kilisesi  
Soru Açıklaması
9.
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun yapısı için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Ortak bir anayasa ile yönetilir.
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı kentlerinin oluşumunu biçimleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" külliyeler
Soru Açıklaması
11.
Kültür tarihinin özel bir ilişki kurduğu bilim dallarının başında hangisi gelmektedir?  
Doğru Cevap: "E" Tarih
Soru Açıklaması
12.
Almanya’da Protestan reform hareketi kim tarafından başlatılmıştır?  
Doğru Cevap: "B" Martin Luther  
Soru Açıklaması
13.
Kültür Tarihçisi Peter Burke aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir kitap yazmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Kadın
Soru Açıklaması
14.
8. yüzyıla kadar Avrupa’nın başlıca dinsel ve kültürel merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Northumbria  
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kültür tarihinin araştırma alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel ve deneysel araştırmalar
Soru Açıklaması
16.
I – Merkantilizm kavramı 16. Yüzyıldan itibaren 19.yüzyıla dek sürecek olan bir dönemin başlangıcını oluşturur. II – Avrupa’da yaygınlaşması, devletlerin ticaretten sağladıkları gelire ve güçlerine göre değişkenlik gösterir. III – Merkantilizm, dış üreticileri yüksek vergilendirme ve Fransız ticaretini desteklemek adına gemicilerin teşviklendirilmesi gibi özellikler içerir.   Merkantalist ekonomi ve ticaret için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  
Doğru Cevap: "E" I – II –III    
Soru Açıklaması
17.
Matbaanın bulunuşu İtalya rönesansı ile nasıl bir etki yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" İtalya rönesansının kuzeye yayılmasını sağlamıştır.
Soru Açıklaması
18.
Kültürün gelişimini etnolojik, dilbilimsel, sosyolojik, psikolojik ve psikanalitik analiz yöntemleriyle ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Kültürel antropoloji  
Soru Açıklaması
19.
Rönesans sanatını ortaçağ sanatından ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Sanatta insan öne çıkmıştır.  
Soru Açıklaması
20.
İngiltere'nin kuzeyinde kurulan ilk manastırlar, sadece bu bölgenin değil, Avrupa'nın geri kalanının Hıristiyanlaşmasında etkin olmuştur. Avrupa’da yeni manastırlar kurulmasına etki eden keşişlerin dini faaliyetler dışında Ortaçağ kültürüne aşağıdaki hangi unsurlarla katkı sağlamışlardır?
Doğru Cevap: "A" El yazmalarında din ve yerel kültür karışımından oluşan görsel bir sentez oluşturulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.