Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasası özellikleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "D" Halkta eski siyasilere yönelik güvensizlik yoktu.
Soru Açıklaması
2.
Özal’ın cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya çıkmasından sonra, ANAP kaç hükûmet daha kurmuştur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
3.
Hangi siyasi parti 21 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerinden sonra mecliste temsil edilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması
4.
2002 seçimleri sonrasında gereken genel başkanının Meclis dışı kalması sorunu yaşayan AK Parti, bu sorunun çözümünde hangi partiden destek almıştır?
Doğru Cevap: "D" CHP
Soru Açıklaması
5.
1950 sonrası demokrasi tarihinin en uzun süreli iktidarda kalan partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" AKP
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının yüksek oranda kabul edilmesinin nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Anayasa maddelerinin kişi hak ve özgürlükleri tam olarak sağlama
Soru Açıklaması
7.
Özal için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 12 Eylülden sonra askeri yönetimle uyum içinde kalmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 2009 yılında başlatılan Çözüm Sürecinde öne sürülen insan hakları paketinde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "D" Farklı dil ve lehçelerde eğitim verecek okulların kurulması
Soru Açıklaması
9.
11 Eylül 1993'te Erdal İnönü'nün SHP siyasetten ayrılma isteği ile SHPgenel başkanlığına kim seçilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Murat Karayalçın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.