Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi 28 Şubat Kararları arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" kamu kurumlarında türban yasağının kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
27 Mayıs yönetimi, yasamayı hangileri aracılığıyla vesayet altına almıştır?
Doğru Cevap: "B" Anayasa Mahkemesi ve Senato
Soru Açıklaması
3.
2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 parti tarafından desteklenen ve kamuoyunda çatı aday olarak bilinen cumhurbaşkanı adayı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ekmeleddin İhsanoğlu
Soru Açıklaması
4.
1995 genel seçimlerinden sonra koalisyon hükümeti kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Mesut Yılmaz
Soru Açıklaması
5.
12 Mart döneminin partiler açısından en önemli gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" CHP'nin yeni yönetiminin darbeye karşı çıkması
Soru Açıklaması
6.
Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk ve İlhami Soysal gibi isimlerin, yeni bir darbeye teşvik ederek kurmak istedikleri rejimin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Baas sosyalizmi
Soru Açıklaması
7.
Refah Partisi hangi yıl kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1998
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 19 Şubat 2001 tarihinde MGK’da Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit arasında yaşanan, önemli bir ekonomik krizin fitilini ateşleyen tartışmanın yol açtığı sonuçlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hükümet istifa etmiştir
Soru Açıklaması
9.
Halifeliğin kaldırılması ile Tevhid-i Tedrisat kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tarihlerden hangisi Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemini kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1989-1993
Soru Açıklaması
11.
20 Kasım 1991 tarihinde da hangi partiler koalisyon hükümeti kurmuştur?
Doğru Cevap: "B" DYP-SHP
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 13 Haziran 1993'te yapılan olağanüstü parti kongresinde, Süleyman Demirel'den boşalan DYP genel başkanlığına seçilen kişidir? 
Doğru Cevap: "C" Tansu Çiller
Soru Açıklaması
13.
14 Ağustos 2001 tarihinde hangi parti kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Adalet ve Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
14.
Özal’ı özellikle cumhurbaşkanı olduktan sonra tanımlayanlar onun için “sivil, dindar ve demokrat cumhurbaşkanı”, “tam bir Osmanlı”, “dindar, modern ve hoşgörülü”, “Kürt-Türk kardeşliğinin mimarı” ve “Batı teknolojisini Türk halkının kültürüyle birleştiren” bir kişi tanımlaması yapmışlardır. Bu yakıştırmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özal Batı’nın teknolojisi ile Türk ve İslam kültürünü sentezleyen bir fikre sahipti.
Soru Açıklaması
15.
12 Mart Darbesini takip eden süreçte, 6 Nisan 1973 günü Cumhurbaşkanı seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fahri Korutürk
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart sonrası İnönü'nün CHP'den istifasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ecevit'in CHPli bakanları çekmesi
Soru Açıklaması
17.
Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak seçildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1972
Soru Açıklaması
18.
 • Kısa süreli ve zayıf hükümetler kurulmuştur.
 • Askeri makam kontrolünde hükümetler kurulmuştur.
 • 1973'te seçimlerle demokrasiye dönülmüştür.
 • 1973-1979 arası 12 hükümet kurulmuştur.
 • Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I-II-III
  Soru Açıklaması
  19.
  12 Mart darbecileri ilk tasfiyeyi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirmişlerdir?
  Doğru Cevap: "B" Ordu
  Soru Açıklaması
  20.
  Resmi olmayan seçim sonuçlarının alınması için iki gün geçen ve bundan dolayı Türk siyasi tarihine geçen seçim hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" 18 nisan 1999
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.