Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Anadolu’nun Türk yurdu olarak kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin yöneticisi Selçuklu Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alp Arslan
Soru Açıklaması
2.
Akdeniz limanları ile Trabzon limanları arasındaki kervan yolu üzerinde bulunan Erzurum, aşağıdaki hangi beylik zamanında iktisadi ve ticari açıdan çok gelişmiştir?
Doğru Cevap: "C" Saltuklular
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'ya Türklerden önce batıdan hakim olan imparatorluklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Büyük İskender
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt zaferinden sonra Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebin Karahisar’ı fethederek yaklaşık 1227 yılına kadar bu bölgede hüküm süren bir Türk beyliğidir?
Doğru Cevap: "A" Mengücüklüler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi II. Kılıç Arslan döneminde meydana gelen gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Miryokefalon zaferi
Soru Açıklaması
6.
Türkmenler’in Anadolu’ya göç etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Anadolu Türkmenler için uygun bir yurt değildi. 
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları ile Bizanslılar arasında yapılan Miryokefalon savaşının sonuçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Bizanslılar Selçukluları Anadolu dan çıkarmak için Haçlı ordusundan yardım istediler.
Soru Açıklaması
8.
Keyhüsrev İstanbul’dan dönüşünde, Anadolu’ya geçişine izin vermek istemeyen Laskaris ile Denizli ve Honaz havalisini iade etmek şartıyla anlaşmış; ancak rehin olarak tutulan oğullarının kaçıp kurtulmaları üzerine, bu anlaşmayı uygulamak için bir sebep kalmamıştı. Bu durumu değerlendirerek Keyhüsrev' in bu yerleri, melik unvanıyla kayınpederi Mavrozomes'in idaresine verme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mavrozomes Bizanslı olduğu için Laskaris’ten tepki görmeyeceği
Soru Açıklaması
9.
II.Kılıç Arslan’ın hangi oğlu kendisini zorla veliaht ilan ettirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Melikşah
Soru Açıklaması
10.
İmparatorun, Melik Arab’ı yenmek için Sultan Mesud’a yardım etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Melik Arab’ın Karadeniz yönünde yayılışından rahatsız olması.
Soru Açıklaması
11.
II. Kılıç Arslan 11 oğlunun, kendi ölümünden sonra mukadder olan taht kavgalarıyla devleti sarsıntıya uğratacaklarını biliyordu. Birisini veliaht ilân etmesi de meseleyi halletmeyecekti. Bu durumda belki kendi sağlığında görülecek aksaklıklara müdahale edebileceği umuduyla; oğullarını ülkenin muhtelif yerlerine melik olarak tayin etti. Yukarıdaki ifadeye göre, aşağıdaki Melik - Tayin edildiği yer eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sancarşah - Uluborlu
Soru Açıklaması
12.
II. Kılıç Arslan, neden Maraş'a sefer düzenlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kilikya Ermenileri Maraş'ı ele geçirdiği için
Soru Açıklaması
13.
Miryokefalon Savaşı’nda ordusunu komuta eden Bizans İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Manuel Komnenos 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in birinci saltanat döneminde meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1196'da Honaz'ın ve Ladik’in fethi
Soru Açıklaması
15.
Silifke yakınlarında Bizans açısından Çukurova ve Suriye bölgelerinin denetimi bakımından önemli bir yeri olan hangi kaleyi Sultan Mesud fethetmiştir?
Doğru Cevap: "B" Prakana
Soru Açıklaması
16.
Türk Fethi sırasında Anadolu’da görülen ve Bizans’ın Türk akınlarına karşı Anadolu’ya yerleştirerek savunma hattı oluşturmaya çalıştığı topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hıristiyan Türkler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi I. Kılıç Arslan tarafından 1101 yılı Haçlılarına karşı uygulanan başarılı politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bizans ile anlaşma yapma
Soru Açıklaması
18.
 • Meşhur Artuk Bey’in torunudur.
 • 1124 yılında şehit olmuştur.
 • Palu merkez olmak üzere, Doğu Anadolu’nun bir kısmı ve Haleb’i de içerisine alan bir beylik oluşturmuştur.
 • Belek Gazi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  19.
  Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğullarını melik tayin etmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  Doğru Cevap: "B" Adlarına para bastırma ve hutbe okutma dışında yetkileri yoktur.
  Soru Açıklaması
  20.
  Dördüncü Haçlı Seferi için yola çıkan Haçlılar' ın İtalya kıyılarında bekletilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Venedikliler'e taahhüt ettikleri gemi ücretlerinin ödenmemesi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.