Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci haçlı seferinde Fransız haçlı ordularının izlediği güzergahta yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Konya
Soru Açıklaması
2.
 Süleymanşah’ın Kilikya Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
Doğru Cevap: "B" Bazı haçlı prensler ve Ermeni Oşin, Süleymanşah’a karşı, Leon’u desteklemişlerdir.
Soru Açıklaması
3.
Kılıç Arslan’ın ülkeyi aralarında paylaştırdığı oğulları ve meliklik merkezleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Keyhüsrev-Uluborlu 
Soru Açıklaması
4.
Bizans’ın Anadolu’yu kurtarma ümitlerini ebediyen kaybettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Miryokefalon Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Sultan Mesud ve Melik Muhammed’in Bizans topraklarında fetihlerini genişletmesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" İoannes Kilikya’ya sefere çıktığında (1137).
Soru Açıklaması
6.
Erzurum merkez olmak üzere; Pasinler, Tercan, İspir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civarında hüküm sürmüş olan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saltuklular
Soru Açıklaması
7.
Saltuklu Beyliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Toprakları Eyyûbiler tarafından ilhak edilerek, tarih sahnesinden silinmişlerdir. 
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi I. Mesud döneminde meydana gelen gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Bizans'a karşı Melik Muhammed'le iş birliği yapılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Kılıç Arslan Döneminin ilk yıllarına ait olan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Miryokefalon Zaferi’nin yaşanması
Soru Açıklaması
10.
Malazgirt Zaferinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Bizans’ın mukavemetinin kırılmasıyla Türkler fethettikleri yerlerde güvenle yerleşme imkânı bulmuşlardır. 
Soru Açıklaması
11.
II. Kılıç Arslan'ın 1162 yılında 80 gün süren uzun bir diplomatik ziyaret gerçekleştirdiği tüm entrikaların kaynağı olarak gördüğü hangi şehirdir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul
Soru Açıklaması
12.
Sultan Mesud’un tahta çıkışı ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Danişmendli Emir Gazi’nin desteği ile tahtı ele geçirmiştir. 
Soru Açıklaması
13.
Bizans İmparatorluğu, komutan Aksukhos önderliğinde hangi ili Selçukluların hükümdarlığından ele geçirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Denizli
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya ilk sefer yapan şehzadelerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Kutalmış
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Alaşehir Savaşı ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Toprak yağmalayan Ermeni Leon’un cezalandırılmak istenmesi
Soru Açıklaması
16.
 • 1176 zaferiyle ülke askerî bakımdan sükûnete kavuşmuştur
 • Anadolu’da Bizans dahil bütün muhalifler bertaraf edilmiştir
 • Kılıç Arslan’ın güneydoğu ilerleyişinin önünde engel kalmamıştır
 • Miryokefalon zaferiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  17.
  Antalya’nın fethi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  Doğru Cevap: "D" Aldobrandini, Selçuklulara tâbi olmayı kabul etmiş ve burada bir Selçuklu valisi olarak bırakılmıştır
  Soru Açıklaması
  18.
  Keyhüsrev’in ikinci saltanatı döneminde Trabzon bölgesinde kim hakimdi?
  Doğru Cevap: "B" Komnenos Kardeşler
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinde ve Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynayan etmenlerin dışında kalır?
  Doğru Cevap: "C" Kıpçak boybirliğinin dağılması
  Soru Açıklaması
  20.
  1187 yılında Kudüs’ü fethi üzerine Üçüncü Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine neden olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Selahaddin Eyyübi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.