XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
2.
İsmail Gaspıralı tarafından çıkarılan ve Rusya Türklerinin fikrî, kültürel ve siyasî hareketlerinde etkili olan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tercüman
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya'da III. Kongre sonrasında kurulan Tatar Sosyalistlerinin örgütlendiği yerdir? 
Doğru Cevap: "D" Kazan
Soru Açıklaması
4.
I. Ortak bir dil oluşturmak II. İstanbul Türkçesini örnek almak III. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini almak Yukarıdakilerden ifadelerden hangisi ya da hangileri İsmail Gaspıralı'nın benimsediği fikirlerdir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
-Tatar ansiklopedist ve yazar -Değişik konularda 38 kadar eser yazdı -Kazan Tatarcasıyla salnameler ve küçük risaleler yazıp yayınladı. -Modern Tatar edebiyatının öncüsü olarak gösterilir. Yukarıda hakkında çeşitli bilgiler verilen ünlü edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kayyum Nâsırî
Soru Açıklaması
6.
Kırım’ın iç kesimlerindeki “Çöl Tatarları” denilen halkın kullandığı lehçe hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kıpçak lehçesi
Soru Açıklaması
7.
1905-1907 yılları arasında Rusya Tatarları, ne için mücadele ettiler?
Doğru Cevap: "D" Müftülüğün eski haklarının iade edilmesi için
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Rus misyonerlerin Kazan'da gerçekleştirdiği Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma faaliyetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Halkın tepkisi sebebiyle Rusçanın Tatar okullarında okutulmaması 
Soru Açıklaması
9.
Mehmed Akif, Eşref Edib ve İzmirli İsmail Hakkı ile yakın dostluk kuran ve 1913 yılı başında "İslam Dünyası" adında yeni bir dergi çıkaran düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Abdürreşid İbrahim
Soru Açıklaması
10.
Rusya Müslümanlarının yenileşme hareketleri içerisinde yer alan esaslardan biri olan ve İsmail Gaspıralı’nın öngördüğü tedbirlerin başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Eğitim reformu
Soru Açıklaması
11.
Rusya Müslümanlarının siyasi faaliyetlerini örgütleyen en önemli kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Abdürreşid İbrahim
Soru Açıklaması
12.
Rusya Türkleri içinde ilk defa Rus hakimiyetine düşen topluluk hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazan Tatarları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya Türklerinden kabul edilmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Yakutlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 1876'da Rus hükûmeti tarafından açılan Tatar Muallim Mektebinde din dersi muallimi olarak ders veren Tatar din adamıdır?
Doğru Cevap: "A" Şihâbüddin Mercanî
Soru Açıklaması
15.
Yusuf Akçura kimdir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul’a gelip yerleşen Rusyalı aydın
Soru Açıklaması
16.
Tatar aydınları içinde Meşrutiyet dönemi İstanbul’unu en iyi gözlemleyerek İstanbul Mektubları adıyla kitaplaştırdığı izlenimleri, Türkaydınlarının ve toplumunun felaket yıllarındaki ruh halini çok iyi bir şekilde yansıtan aydın aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fatih Kerimî
Soru Açıklaması
17.
Yeni nesil içinde roman tarzında ilk eseri yazan kim olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Musa Akyiğitzade
Soru Açıklaması
18.
1902’de "Üç Kadınla Hayat" adlı bir tiyatro eserini kaleme alan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ayaz İshakî
Soru Açıklaması
19.
“Dünyada ne kadar er kişi var ise o kadar da kadın-kız vardır” cümlesiyle başlayan Kadınlar adlı risalesinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsmail Gaspıralı
Soru Açıklaması
20.
Rusya'da meşrudiyetin ilanından sonra Rus Müslümanları hangi partiye destek verme kararı almışlardır?
Doğru Cevap: "A" Demokrat (Kadet) Partisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.