Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Napoleon'un yükselişine zemin hazırlayan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı ulusçuluk fikirleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kırım Harbi'nde Rusya'nın savaştığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Prusya
Soru Açıklaması
3.
1812'de Napoleon'nun sonunu hazırlayan sefer hangi ülkeye yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Rusya
Soru Açıklaması
4.
14 Aralık 1825 (26 Aralık 1825)’te I. Nicholas’ın tahta çıkmasını kabul etmeyen subaylar ve askerlerin çıkardığı ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dekabrist (Aralıkçılar) İsyanı
Soru Açıklaması
5.
İnsanlığın bilinen tarihinin başlangıcından 18. yüzyılın sonuna kadar devam eden uzun yüzyıllar boyunca üretim için aşağıdakilerden hangisi gerekli olan enerji kaynakları arasında değildir ?
Doğru Cevap: "D" Ateş 
Soru Açıklaması
6.
Almanya’nın 1892’de Üç İmparator Ligi Anlaşmasını yapmasında iki temel amacı vardı; I-Doğu ve güney sınırlarında, …………… ile ………. arasındaki Balkanlar gerginliğini azaltmak. II-Batıdan, ……… gelebilecek bir tehdide karşı müttefikler edinmek. Yukarıda verilen boşluklara gelecek uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avusturya-Macaristan, Rusya, Fransa
Soru Açıklaması
7.
Demir Şansölye lakabıyla bilinen, büyük sorunların kan ve kılıçla çözüleceğine inanıp faaliyetleriyle Almanya'yı büyük bir imparatorluğa dönüştüren ve Almanya'nın ilk başbakanı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Otto von Bismarck
Soru Açıklaması
8.
1848 Devrimi sonrasında Avusturya'dan kaçmak zorunda kalan ünlü devlet adamı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Klemens von Metternich
Soru Açıklaması
9.
Viyana Kongresi’nde, Fransız İhtilali ve Napoleon Harpleri ile alt üst olan Avrupa haritası yeniden şekillendirildi. Aşağıdakilerden hangisi bu şekillendirme içerisinde değildir.
Doğru Cevap: "C" İspanya’da Braganzas hane­danı tahta geçti. 
Soru Açıklaması
10.
Bütün Slavların bir araya getirilmesi ve özellikle Rusya’nın önderliğinde birleştirilmelerini öngören siyasal akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Panslavizm
Soru Açıklaması
11.
19. yüzyıl avrupasında en büyük diplomatlardan biri olan Metternich hangi ülke vatandaşıdır? 
Doğru Cevap: "D" Avusturya
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı ile 1889’da İstanbul’da bir ticaret antlaşması imzalayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1815 yılında I. Alexander’in önerisiyle kurulan Kutsal İttifak ülkeleri yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Prusya-Rusya
Soru Açıklaması
14.
Napoli Krallığı’nda 1820 yılında başlayan ve kısa süre sonra İspanya’ya da sıçrayan kargaşayı tartışmak ve bir çözüm bulmak amacıyla 1820 yılında toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Trappau Kongresi
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nin  Trablusgarp'tan çekilmesi ve  İtalya'ya bırakması hangi antlaşma sonucu gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Uşi Antlaşması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 19.yüzyılın sonuna doğru kurulan Üçlü İtilaf devletleridir?
Doğru Cevap: "B" Fransa-İngiltere-Rusya
Soru Açıklaması
17.
Fransa’nın Prusya’ya karşı Sedan’da uğradığı bozgun ise Avrupa tarihinin seyrini değiştirdi. Fransa-Prusya Savaşı’nda Prusya lehine tarafsız kalan ve durum­dan yararlanmak isteyen Rusya açısından aşağıdaki hangi hüküm doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
Fransa da 1751-1772 yılları arasında ya­yımlanan Ansiklopedi, bağımsız yazar­lar tarafından kaleme alınacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu eserin yazarları arasında yer almamıştır ?
Doğru Cevap: "D" Jacques Necker (1732-1804) 
Soru Açıklaması
19.
1848 Fransa'da cumhuriyetin ilan edilmesiyle Avusturya'da yaşanan ilk değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Metternich döneminin sona ermesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Muhafazakâr düşünce sisteminin oluşumundaki en önemli kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Edmund Burke
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.