Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Prusya’nın Alman Birliğini sağlamak için 1864-1870 yılları arasında savaştığı devletlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Danimarka
Soru Açıklaması
2.
18 Mart 1877’de imzalanan Peşte Antlaşması hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Avusturya ve Rusya
Soru Açıklaması
3.
1882’de beş yıl geçerli olmak üzere “Üçlü İttifak” Antlaşması imzalayan ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
4.
Boxer Ayaklanması hangi Asya ülkesinde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
5.
İtalyan Birliği için Avrupa’nın desteğini sağlamak isteyen Piyemonte’nin katıldığı savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kırım Savaşı
Soru Açıklaması
6.
İkinci Üç İmparator Ligi'nin dağılmasının esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Balkanlardaki sorunlar yüzünden üçlü ittifakın birbirine düşmesi.
Soru Açıklaması
7.
Napoloen kaç yılında yönetimi ele geçirmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1799
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyalizmin bir ideoloji olarak şekillenme sürecine katkı yapanlar arasında değildir ?
Doğru Cevap: "E" Emmanuel Kant 
Soru Açıklaması
9.
 • 1791 anayasası ve meşruti bir rejimi belirlemesi
 • 1793 anayasası ve oy verme hakkını servet esasına dayandırması
 • 1795 anayasası ve kuvvetler birliği ilkesini getirmesi
 • Yukarıdaki anayasa ve maddeleri eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  10.
  I. Fransa'nın yeni düzene katılması. II. Kıtada ortaya çıkabilecek bir kargaşa için güç oluşturulması III. Metternich sistemine devam edilmesi. 1818 yılında toplanan Dörtlü İttifak'ın, Aachen'de aldığı kararlar aşağıdakilerden hangileridir?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi 1798’de başlayan İkinci Koalisyon Savaşı’nda Fransa'nın yanında yer alan İhtilal bloku devletlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "D" Danimarka
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Adam Smith II. Louis de Bonald III. Baptiste Say IV. Edmund Burke Yukarıdaki düşünürlerden hangisi ya da hangileri Liberal düşüncenin beslendiği kaynaklar arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "B" I ve III
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi ilk Yunan isyanının başarısız olmasının sebeplerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Osmanlı İmparatoruğu'nun Avrupa Uyumu'na dahil edilmemesi
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinin katılımıyla dörtlü ittifak (Quadruple Alliance), beşli ittifaka (Quintuple Alliance) dönüşmüştür?
  Doğru Cevap: "D" Fransa
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi “Üç İmparator Birliği” ülkelerinden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Rusya
  Soru Açıklaması
  16.
  Seferberlik kavramını kullanıma sokarak yeni bir bilinç uyandıran isim aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Carnot
  Soru Açıklaması
  17.
  19. yüzyılın son çeyreğinde aşağıdaki yerlerden hangisi yüzünden Bismark Fransa'nın Almanya'dan intikam alacağını düşünüyordu?
  Doğru Cevap: "A" Alsaice-Lorraine
  Soru Açıklaması
  18.
  Fransız İhtilali'ni gerçekleştiren temel aktörler kimlerdir?
  Doğru Cevap: "C" Halk kitleleri
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sebeplerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Toplumsal Tabakalar Meclisi'nin uzun bir süre toplantıya çağrılmaması
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi Kırım Savaşı'nda diğerlerinin karşısında yer almıştır?
  Doğru Cevap: "A" Rusya
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.