Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
1954’te Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’yla başlayıp 1993’te Avrupa Birliği adınıalan sürecin günümüze kadar gelen beş genişleme dalgasından hangisi doğru verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ortak para birimi
Soru Açıklaması
2.
II. Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Almanya'nın Polonya'ya saldırması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı cephelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ortadoğu Cephesi
Soru Açıklaması
4.
1805 yılında kazandığı Trafalgar Deniz Zaferi ile 19.yüzyılın tek hâkimi olacağını ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Napoléon'un gerçekleştirdiği reformlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Güçler ayrılığı ilkesini getirmiştir.
Soru Açıklaması
6.
1948 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği O¨rgütü kurulurken aynı yıl hangi antlaşması da imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Brüksel antlaşması
Soru Açıklaması
7.
İkinci Üç İmparator Liginin dağılma nedeni aşağıdaki hangi ülke ile ilişkilendirilir?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ülkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Moldova
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ülkelerden hangi ikisi II. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa'nın egemeni olmuştur?
Doğru Cevap: "E" ABD-Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
10.
Amerika ve Sovyetler Birliği başkanlarının buluştuğu ve Soğuk Savaş’ı fiilen bitiren son adımın atıldığı zirve hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Malta Zirvesi
Soru Açıklaması
11.
Liberalizm, modern anlamda ilk defa kendisini hangi ülkede göstermiştir?
Doğru Cevap: "D" İspanya
Soru Açıklaması
12.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya Çarlığı topraklarında kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'na yol açan temel nedendir?
Doğru Cevap: "C" Sömürgecilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki devletlerden hangileri arasında Çelik Pakt imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Almanya-İtalya
Soru Açıklaması
15.
Birleşmiş Milletler'in kurluşunda kaç kurucu devletin imzası vardır?
Doğru Cevap: "C" 51
Soru Açıklaması
16.
Fransa Devlet Başkanı De Gaulle, iktidarda kaldığı süre içinde, 1962 ve 1968 yıllarında AET’ye başvurusunu geri çevirdiği, güven duymadığı ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş sonrasında Avrupa' da ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ortak Dil
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Moskova Konferansı'nın (1943) sonuçlarındandır? I. Savaşın süresinin kısaltılması için ikinci cephenin en geç 1944 ilkbaharında açılması II. Bütün sömürgelerin milletlerarası vesayet rejimi altına konulması III. Alman işgallerinin yaşandığı ülkelerde zulüm ve işkence yapılmasını önlemek için savaş suçlarının cezalandırılması
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
19.
Potsdam Konferansı görüşmelerinin Avrupa kıtası için en önemli sonucu hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avrupa’nın iki farklı siyasi nüfuz alanına ayrılmasını başlatması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki devletlerden hangisi 9 Eylül 1872 yılında kurulan Üç İmparator Ligi devletlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.