Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 4
1.
“İsa’da tek bir iradenin varolduğuna inanma” (monothelisme) anlayışını savunanların mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III.İstanbul Konsili
Soru Açıklaması
2.
Haftalık ibadet ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?I. Pazar günü yapılan ibadetin hıristiyanlar için önemi büyüktür ve herkes katılmak zorundadır.II. İbadette Hıristiyan Kutsal Kitabı’ndan parçalar okunur, ilahiler söylenir, dualar edilir ve vaazlar verilir.III. Haftalık ibadet pazar günü sabah ve akşam olmak üzere iki vakitte yapılır.IV. Haftalık ibadete katılanın haftaiçi ibadet etmeye ihtiyacı yoktur.V. Pazar ibadeti mutlaka kilisede ve papaz nezaretinde olur.
Doğru Cevap: "C" II.III.V
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed’i itikafa girdiği bir zamanda bir melek ziyaret eder ve Allah’ın kendisini peygamber seçtiğini haber vererek Kur’an-ı Kerim’deki Alak suresinin ilk beş ayetini vahyeder. Bu olaydan sonra kaç yıl süre ile bir daha vahiy gelmez?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Protestan mezhebinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Papa'nın ve piskoposların Hıristiyanlar üzerinde, onlara hizmet dışında yetkileri yoktur.
Soru Açıklaması
5.
Hıristiyan Mezhepleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. Hıristiyan Mezhepleri temel olarak üç büyük ana gruptan oluşmaktadır. II. Mezhepler, Katolik, Ortodoks ve Protestan isimlerini alırlar. III. Katoliklerin tümü Papalığa bağlıdır. IV. Ortodoks Mezhebinin tek Patriklik merkezi vardır. V. Protestan Mezhebi iki kola ayrılmıştır ama tek bir merkezleri vardır.
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
Vatikan’da ikamet eden Papa kimdir?
Doğru Cevap: "B" Tüm Katoliklerin dini lideridir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kısmî orucun tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Gün boyunca sıvı şeyler alınarak, et, tavuk, süt, peynir, yumurta gibi hayvansal gıdalar ve alkol kullanılmaz.
Soru Açıklaması
9.
I. Samhitalar II. Cayinistler  III. Brahmanlar  IV. Budistler  V. Upanişadlar Yukarıdakilerden hangilerinde Vedalar dini kendi içinde üçlü bir evrilme safhası gösterir?
Doğru Cevap: "A" I, III ve V
Soru Açıklaması
10.
Hangisi Hamursuz Bayramı olarak da bilinir?
Doğru Cevap: "C" Pesah
Soru Açıklaması
11.
 • Meryem Ana Günü
 • Hamursuz Bayramı
 • Haç Yortusu
 • Paskalya
 • Yukarıdakilerden hangileri Hıristiyanların yıllık ibadetlerindendir?
  Doğru Cevap: "E" I, III, IV
  Soru Açıklaması
  12.
  I. VahiyII. Diğer 7 mektupIII. Resullerin İşleriIV. Pavlus’un 14 mektubuV. Yahudilerin Eski AhitiYukarıdakilerden hangileri Ta’lîmî Kitaplardandır?
  Doğru Cevap: "A" I, II ve IV
  Soru Açıklaması
  13.
  I. FerisilerII. KabalaIII. Sadukiler IV.  Neturei KartaV. Esseniler Yukarıdaki mezheplerden hangisi ya da hangileri Yahudilik’te İkinci Mabed döneminde ortaya çıkmışlardır?
  Doğru Cevap: "B" I,II Ive V
  Soru Açıklaması
  14.
  William Miller (1782-1849) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan ve felsefesini Hz. İsa’nın yakında geleceği anlayışı üzerine olan Yeni Hristiyanlık hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Adventistler
  Soru Açıklaması
  15.
  I. Geleneksel Yahudi İnancında Musa peygambere doğrudan Tanrı tarafından verildiğine inanılır.II. Tanrı sözü ve vahyin en mükemmel biçimi, dolayısıyla Yahudi Kutsal Kitap literatürü içindeki en önemli bölüm kabul edilmektedir.III. En dar anlamıyla Yahudi Kutsal Kitabının ilk bölümünü oluşturmaktadırIV. Dünya yaratılmadan önce mevcut olduğu ve kainatın yaratılışına rehberlik ettiği, tabiattaki her şeyin kendisine dayandığı kabul edilmektedir.Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "E" Tevrat
  Soru Açıklaması
  16.
  Mecusiliğin inaç sisteminin temeli neye dayanır?
  Doğru Cevap: "B" Ateş
  Soru Açıklaması
  17.
  Kur’an’ın kaç ayetinde Sabiilerden isim olarak bahsedilmektedir?
  Doğru Cevap: "A" 3
  Soru Açıklaması
  18.
  Neşe ve eğlence bayramı olarak kutlanılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Purim Bayramı
  Soru Açıklaması
  19.
  Bilgi ve akıl yerine duygu ve duaya yani dini hissiyata ayrıca ibadet ve dini merasimlerin icrasında mistik konsantrasyon, neşe ve haz faktörlerine ağırlık veren Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Hasidilik
  Soru Açıklaması
  20.
  Yahudi kutsal kitabında peygamberi ifade etmek üzere çeşitli kavramlar kullanılmıştır aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biridir?
  Doğru Cevap: "C" Elçi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.