Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 5
1.
Peygamberlerin hata yapmaktan korunmuş olmaları, hangi sıfata sahip oluşları nedeniyledir?
Doğru Cevap: "D" ‘İsmet’ 
Soru Açıklaması
2.
Tanrı adı olarak Yahve kullanılan metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yavhist
Soru Açıklaması
3.
Mecusilikte her çocuk kaç yaşına geldiğinde kendisi için bir çeşit dine giriş (inisiyasyon) töreni sayılabilecek bir tören düzenlenir?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
4.
 1682’de Peder William Screven tarafından Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinde kurulan, Tanrı’ya inananların mutlaka vaftiz edilmesi, vaftizin de suya daldırma şeklinde olması gerektiğini savunan hareket mensuplarına verilen ada ne denir?
Doğru Cevap: "B" Babtistler
Soru Açıklaması
5.
Boy abdesti ve ya vaftizin en önemli olduğu din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Saibiizm
Soru Açıklaması
6.
Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin yahudi kabul edilmesi öncelikle hangi şarta bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Yahudi bir anneden doğmuş olma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Katolik Mezhebinin özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Roma Kilisesi diğer kiliselerin rûhânî merkezidir ve hepsinden üstündür. Kilise dışında kurtuluş yoktur. İncil’i yorumlama yetkisi Kilise’ye aittir.
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Babası, Hz. Muhammed’in doğumundan birkaç yıl sonra ölmüş, ailenin bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Hanefilik mezhep’ inin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
10.
"Tişri ayının 15-21 günlerinde kutlanan bayramdır. Mısır’dan çıkış sırasında çölde geçirilen günlerin anıldığı, aynı zamanda Tevrat’ta üç büyük hac bayramı olarak sözü edilen ve tüm İsrail erkeklerinin Mabede gelip takdime ve kurban sunmakla yükümlü olduğu bir bayramdır." Yukarıda bahsi geçen bayram hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hasat Bayramı
Soru Açıklaması
11.
Tevrat'ın bölümleri düşünüldüğünde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Nevim – Peygamberler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunan ortak özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tebliğ
Soru Açıklaması
13.
Protestanların Papalık konusundaki inançları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Papanın yanılmazlığı yoktur.
Soru Açıklaması
14.
Müslümanlar kendilerine yapılan işkencelerden kurtulmak amacıyla ve Hz. Muhammedin tavsiyesiyle nereye hicret etmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Habeşistan
Soru Açıklaması
15.
1682’de Peder William Screven tarafından Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinde kurulan ve Tanrı’ya inananların mutlaka vaftiz edilmesi, vaftizin de suya daldırma şeklinde olması gerektiğini savunan dini hareketin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Babtistler
Soru Açıklaması
16.
Mecusiliğin hızla gerilemesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İran’ın İslâm egemenliğine girmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa ile ilgili İslamiyet tarafından kabul edilmeyen ifadeler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Çarmıha gerilmesi
Soru Açıklaması
18.
Günümüzde Süryani Kilisesi patriklik merkezi neresidir?
Doğru Cevap: "E" Şam
Soru Açıklaması
19.
Hıristiyanlıkta günlük ibadet ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İbadet mutlaka toplulukla ve kilisede yapılır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yıl içinde kutlanan bayram ve anma günlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tefekkür Anması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.