Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar (Tarih Öncesi Devirler)

Tarih, MÖ 3500’lerde Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlamıştır. Yazının bulunması ve kullanılmasından önceki dönemlere tarih öncesi çağlar ismi verilmiştir.

KABATAŞ (PALEOLİTİK) DEVRİ (600.000- 10.000)

insanlığın dünyaya gelişinden Yontma Taş Devri’ne kadar geçen zamandır.

  1. insanlığın yaşadığı en uzun devirdir.
  1. insanlar alet yapmasını bilmiyordu.
  1. Sivri ve keskin taşlarla kendilerini korumaya çalı­şıyorlardı.
  1. Alet yapılmadığından üretim de yoktur.

Ekonomik olarak avcılık ve toplayıcılık vardır.

ORTA TAŞ DEVRİ (MÖ 10.000 – 8.000)

b)- Tarih Öncesi Çağlar Ortataş (Yontmataş) Devri: Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdüren bu dönem insanlarının geçim kaynakları arasında avcılık ve toplayıcılık yer alır. İnsanlar taşları yontup basit savunma aracı olarak kullanırlar. Dönemin sonları- na doğru buzullar erimeye başlar. Bu dönemin en önemli özelliği ateşin kullanılıp kontrol altına alınmasıdır. İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir.
Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
Türkiye’de Ortataş Devri(MÖ.10.000-8000):
Antalya’da Beldibi mağarası, Göller yöresinde Bardiz, Samsun’da Tekkeköy bu devre ait önemli
merkezlerdir.

 c)- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri: Taşın yontulmasının yanında biçimlendirip süslenme­sinden dolayı bu isim verilmiştir.

Bu devirde taşla birlikte kemik de düzgün hale getirilerek silah olarak kullanılmıştır. Tarım hayatı başlamıştır.

Tüketici durumdaki insanlar üretmeye başlamış­tır.

İlk köyler kurularak yerleşik hayata geçilmeye başlanmıştır.

Köpek, koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvan­lar evcilleştirmiştir.

Dönemin sonlarına doğru dokumacılık başlamış­tır.

Kilden kap-kacak yapılmıştır

Türkiye’de Yenitaş Devri(MÖ.8000- MÖ.5500):

Diyarbakır’da Çayönü, Gaziantep’de Sakçagözü, Konya’da Çatalhöyük önemli merkezlerdir.

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak Konya Çatalhöyük kabul edilmektedir.  İlk üretim yeri de Çayönü(Diyarbakır) kabul edilir.

2) Maden Çağı (MÖ 5500-1200):

a)-Bakır (Kalkolitik) Çağı: Taş Çağın da Maden Çağına geçiş dönemidir. Bu dönem de insanlar ilk kez madeni kullanma ya başlamışlardır.

Türkiye’de Kalkolitik Devir(MÖ.5500-MÖ.2500):
Çanakkale’de Truva, Burdur’da Hacılar, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük’dür.

b)-Tunç Devri: İnsanlar, kalayı bakırla birlikte eriterek yeni bir alaşım olan tuncu elde etmiştir. Tuncun sert oluşu büyük oranda silah üretimine ve aletlerin bu madenden yapılmasına yol açmıştır. Bu çağda ilk şehir devletleri olan siteler kurulmuştur.

Türkiye’de Tunç Devri(MÖ.2500- MÖ.1200):

Anadolu’da  üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş, toplumsal ilişkiler hızlanmıştır.
Yazı Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye’ye getirildi.

NOT: Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki KÜLTEPE’de bulundu. Böylece Anadolu’da tarih çağları başladı.(MÖ.2000)

c)-Demir Çağı: Demir insanoğlunun kullandığı en önemli buluşlar­dandır.

Demir tarımda, günlük hayatta kullanılmaya baş­landı.

Madeni para ilk kez bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

Polis denilen site şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya başlamıştır. Sanayinin gelişimine ortam hazırladı.