I. Balkan Savaşı

Nedenleri 

 • Reval Görüşmeleri sonucunda İngiltere tarafından tarihi emelleri konusunda serbest bırakılan Rusya’nın Balkanlardaki Panislavist (Slav milliyetçiliği) faaliyetlerini arttırarak Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması 
 • Balkan uluslarının kendi aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek Osmanlı’yı Balkanlardan atmak amacıyla “Balkan İttifakı’nı”  oluşturmaları

Osmanlı Devleti yüzyıllardır Balkan milletlerinin birleşmesinin engellemek için etnik ve dini farklılıkları desteklemiştir. Ancak İttihat ve Terakki yönetimi, çıkardığı “Kiliseler Kanunu” ile Balkan milletleri arasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamıştır (1908).

 • Balkan Savaşları ’nın başlamasının temel nedeni milliyetçilik düşüncesidir. Ancak buradaki milliyetçilik bağımsız olma fikri değil Türk düşmanlığına dayanan ve Balkanlardaki Türk varlığına son verme amacı taşıyan Slav milliyetçiliğidir.
 • Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ; Rusya’nın desteklemesi ve Kiliseler Kanunu’nun ortaya çıkardığı olumlu havanın etkisiyle kendi aralarında ittifak kurmuşlardır.
 • Romanya Bulgaristan ile arasında Dobruca arazisinden dolayı yaşanan sınır gerginliğinden dolayı I. Balkan Savaşı’na katılmamıştır.
 • Büyük devletler Rusya öncülüğünde Balkan Savaşları başlamadan önce bir açıklama yaparak ”Balkanlarda çıkacak olası bir savaş sonucunda şartlar ne olursa olsun mevcut sınırların değişmeyeceğini” bildirmişlerdir. Bu açıklama savaşı Osmanlı’nın kazanma ihtimaline karşı alınan bir önlemdir. Ancak Osmanlı bu açılamaya güvenerek savaşın çıkmayacağını düşünmüş ve Balkanlardaki askerlerin bir kısmını terhis etmiştir.

Savaşın Başlaması ve Gelişimi

8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Osmanlı’ya savaş ilan etmesiyle başlamış ve Karadağ’ı diğer Balkan ülkeleri takip etmiştir. Birkaç hafta içinde Balkanların neredeyse tamamı kaybedilmiş Osmanlı büyük bir hızla Edirne ve Kırklareli dâhil Balkanları boşaltmak zorunda kalmıştır.

I. Balkan Savaşı’nda İşgal Edilen Yerler
 • Trakya’yı işgal eden Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerleyerek İstanbul’u tehdit eder bir konuma gelmişlerdir.
 • Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Makedonya’yı işgal etmiştir.
 • Yunanistan Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) dışındaki tüm Ege Adalarını işgal etmiştir.
 • Osmanlı ile bağlantısı kesilen Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.

Osmanlı’nın I. Balkan Savaşı’nda Yenilmesinin Nedenleri

 • Ordunun politik çekişmelere alet olması İttihatçı subaylar ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na mensup subayların sırf siyasi görüş farkı nedeniyle birbirine yardım etmemesi
 • Askerlerin bir kısmının savaştan önce terhis edilmesi
 • Ordu içinde gerginliğe yol açan alaylı mektepli kavgası