ll. SÜLEYMAN, ll. AHMET, ll. MUSTAFA (İKBALİ)

ll. SÜLEYMAN, ll. AHMET, ll. MUSTAFA

II. Süleyman Dönemi (1642-1691)

Süleyman dönemi, Avusturya seferine çıktı. Sultanın komutasında Gladova ve Orşova Kalesi alındı.

Sultan İkinci Süleyman kendi iç meseleleriyle uğraşırken, Venedik ve Lehistan’da da karışıklık yaşanıyordu. Ancak o an için asayişi sağlamış olan Avusturya, Osmanlı’nın içinde bulunduğu kaos ortamından yararlanmasını bildi. Tuna’yı geçen Avusturya kuvvetleri Eğri (14 Kasım 1687) İstoni ve Belgrad kalelerini (6 Eylül 1688) ele geçirdiler.

Belgrad’ın düşmesi, Avrupalılara Balkanların yolunu açtı. Bosna, Erdel ve Eflak Avusturyalılar tarafından işgal edildi. Bu ilerleyiş karşısında toparlanan Osmanlı kuvvetleri karşı saldırıyı başlattılar. 30 Ekim 1688’de Çelebi İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Eğriboz zaferini kazandılar. 1989 yılı yazında Sultan İkinci Süleyman, Avusturya seferine çıktı.

Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki yenilenmiş Osmanlı kuvvetleri, 8 Temmuz 1690’da Gladova ve Orsova’yı geri aldılar. Kanije 11 Temmuz 1690’da düşman eline geçtiyse de, Osmanlı kuvvetleri 8 Ekim 1690’da Belgrad’ı geri almayı başardılar. Böylece Tuna Hattı yeniden kurulmuş oldu.

Sultan İkinci Süleyman, 4 yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. Bunun son iki yılını yatak hastası olarak geçirdi. Gün geçtikçe zayıflıyordu. 22 Haziran 1691 günü Edirne’de vefât etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanuni Sultan Süleyman türbesine gömüldü.

Süleyman hastalığından dolayı tahttan indirildi ve yerine II. Ahmet geçti.

II. Ahmet Dönemi

Avusturya seferindeki Fazıl Mustafa Paşa, Salankamen Muharebesi‘nde savaş meydanında öldü ve savaş kaybedildi.

Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin PaşaKoyun Adaları Muharebesi ile Venedik’i yendi ve ardından Sakız Adası’nı Venediklilerden geri aldı. Ancak II. Ahmet Sakız’ın geri alındığı haberini alamadan öldü yerine II. Mustafa tahta çıktı.

II. Mustafa Dönemi (İkbalî)

Takip edilen Venedik Donanması Zeytinburnu Muharebesi’nde tekrar yenildi ve Venedikliler Ege Denizi’nden çekildi.

İlk seferine çıkan Sultan II. Mustafa Lugoş  Muharebesi‘nde Kont Veterani komutasındaki Avusturya Ordusu’nu mağlup etti, Lugoş Kalesi’ni fethetti.

Rus ordusu Azak Kalesi’ni ele geçirdi (1697).

II. Mustafa, ikinci seferinde Olaş Muharebesi’nde Avusturya’yı yendi.

Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa, Bozcaada Deniz Muharebesi‘nde Venediklileri tekrar yenilgiye uğrattı.

II. Mustafa komutasında üçüncü kez sefere çıkan Osmanlı Ordusu Zenta Muharebesi‘nde yenildi.

1698’de İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda Avrupa’da savaşan devletlerin  delegelerinin Macaristan’ın Karlofça kasabasında toplanıp anlaşması uygun görüldü.

Karlofça Antlaşması (1699)

( Osmanlı : Avusturya-Lehistan-Venedik )

Amcazade Hüseyin Paşa- Rami Mehmet Efendi

  1. Banat yaylası ve Temeşvar dışında Macaristan ve Erdel beyliği Avusturya’ya bırakıldı
  2. Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi
  3. Mora yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedikliler’ e verildi
  4. Antlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantisinde olacaktı.

İstanbul Antlaşması (1700)

  1. Azak kalesi ile etrafındaki 10 saatlik mesafede bulunan yerler Rusya’ya bırakıldı.
  2. Ruslar savaş sırasında elde ettiği diğer kaleleri geri verecektir.
  3. Ruslar İstanbul’da elçi bulunduracaktırlar.
  4. Ruslar Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebileceklerdir.

Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla Osmanlı devletinde Duraklama Dönemi sona ermiş, Gerileme Dönemi başlamıştır.