HALKÇILIK

 • Halk bir ülkede belli bir zaman içerisinde oturan, ülkeyi vatan bilen çeşitli meslek ve çalışma gruplarının meydana getirdiği insan topluluğuna denir.
 • Atatürk, halk ile millet kavramlarını aynı anlamda kullanmış ve bu düşüncesini Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.” şeklinde İfade etmiştir. Bu ilkede “Devlet, millet İçindir.” anlayışı hâkimdir. Bu anlayış, milli egemenliği esas alır. Halkın, kendi kendini yönetmesini yani demokrasiyi öngörür. Halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması, bu anlayışın bir sonucudur.
 • Halkçılık ilkesi, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu ilke, birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmez. Ayrıcalıklı bir sınıf kavramı yoktur ve olamaz.  Yasalar önünde, bütün yurttaşlar İçin kesin bir eşitlik öngörülür. Mili gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması esastır. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bunlardan dolayı halkçılık, milliyetçilik fikrinin bir sonucudur.

Özellikleri:

 •          Halkçılık; milli egemenliği esas alır, demokrasiyi öngörür.
 •          Halkın sosyal ve siyasi alanda gelişimini sağlamayı amaçlar.
 •          Halkın bütün fertleri kanun önünde eşittir.
 •          Herkes devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
 •          Sosyal sınıf ayrımını reddeder. Sosyal devlet anlayışını esas alır.

Halkçılık; halkın kendini yönetmesi özelliği ile cumhuriyetçiliğin, va­tandaşın huzuru için çalışma prensibiyle milliyetçiliğin doğal bir sonu­cudur.

Siyasi, sosyal, ekonomik kısacası her alanda halkın eşitliğini esas alan inkılâplar Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Halkçılık İlkesi ile İlgili İnkılâplar:

 • Aşar vergisinin kaldırılması,
 • Halk evlerinin açılması,
 • Okuma yazma seferberliği başlatılması,
 • Kadınlara siyasi haklar verilmesi,
 • Toprak Reformu yapılması,
 • Kılık Kıyafet Kanunu Soyadı Kanunu,
 • Tevhid-i Tedrisât Kanunu Türk Medeni Kanunu’nun kabulü,
 • Ayrıcalık bildiren unvanların kaldırılması,